ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ημερίδες-Συνέδρια
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

 

Τον Μάιο 2017, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας συμμετείχε στις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο έλαβε χώρα στην Θήβα, είχε τίτλο «Αξιοποιώντας τα Μουσεία, τα Τοπία Μνήμης και τους Γεωτόπους για την Εκπαίδευση του Πολίτη στον 21ο αιώνα» (12-14 Μαΐου 2017) και συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Εκ μέρους της Εφορείας παρουσιάσθηκε αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα» (Εικ. 1), καθώς και ανακοίνωση με power point από την αρχαιολόγο κ. Ελένη Φρούσσου, η οποία είχε τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Εφορειών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας. Περιεχόμενο - στόχοι - υλοποίηση - αποτελέσματα» (Εικ. 2). Στην ανακοίνωση παρουσιάσθηκαν αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το 1998 έως σήμερα από αρχαιολόγους της πρώην ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και της πρώην 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και από τον Νοέμβριο του 2014, μετά από την συγχώνευση των δύο Εφορειών, έως και σήμερα, από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση τόσο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τα οποία συνοδεύτηκαν από έντυπη έκδοση, όσο και αυτών που δεν περιελάμβαναν έντυπο υλικό ή που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται κατά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας.

 

Εικ.1

 


Εικ.2

 

Tuesday the 17th. Design by QualityJoomlaTemplates. Copyright 2015. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.