ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν.4506/2017)

https://drive.google.com/file/d/1ElLdhmVgd8QAEjdG62Enb4O25CpGlMPR/view?usp=sharing

Monday the 25th. Design by QualityJoomlaTemplates. Copyright 2015. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.