ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αναδείξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

στο πλαίσιο του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ»

 

Το έργο, το οποίο  εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Έργο ΕΣΠΑ) και εκτελέστηκεαπό το Δήμο Λαμιέων, μετά από τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποπερατώθηκε το 2015.

Το Κάστρο, που δεσπόζει και σήμερα επάνω από την πόλη, αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Λαμίας, την ιστορία της οποίας συμπυκνώνει στις οικοδομικές του φάσεις, που ξεκινούν στους κλασικούς-ελληνιστικούς χρόνους και εκτείνονται μέχρι τον 19ο αι., όταν έγινε έδρα στρατώνα. Το τμήμα των τειχών που συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε τοποθετείται χρονολογικά σε διάφορες φάσεις, από τους μεσοβυζαντινούς ως τους οθωνικούς χρόνους.

Οι διαφορετικές οικοδομικές φάσεις της οχύρωσης μαρτυρούν την ιστορική διαδρομή του Κάστρου από τον 5ο αι. μέχρι την Τουρκοκρατία. Σε όλο τα μήκος των τειχών του είναι ευδιάκριτες οι μεταγενέστερες προσθήκες των παλαιοχριστιανικών βυζαντινών χρόνων καθώς και οι επεμβάσεις των ξένων κατακτητών Φράγκων, Καταλανών και Τούρκων.

Το ΝΑ. Τμήμα των τειχών, με τη Νότια περίοπτη πύλη, αποτελεί σήμερα το πλέον προβεβλημένο τμήμα του Κάστρου της Λαμίας, καθώς το κύριο μέρος του βρίσκεται κατά μήκος της περιφερειακής οδού και είναι ορατό από την Ανατολική πλευρά της πόλης.