ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018 Έγκρισης όρων, διαδικασιών χορήγησης άδειας για προσωρινή παραχώρησης χρήσης μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018

Έγκριση όρων, διαδικασιών χορήγησης άδειας για προσωρινή παραχώρησης χρήσης μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων:

https://drive.google.com/file/d/1SCrZijwg3w_T3Gx99DSFsRU-N-bFaJKa/view?usp=sharing