Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αταξινόμητα
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτημα με συνημμένα δικαιολογητικά και σε  ψηφιακή μορφή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Σε περίπτωση που ο όγκος των δεδομένων ξεπερνά τα 12 ΜB μπορούν να τα αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων μεγάλης χωρητικότητας ενημερώνοντας σχετικά την Γραμματεία της Υπηρεσίας (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλ. 22310 47628/9).

 

Α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση:

1. Αίτηση [word] - [pdf

2. Υπεύθυνη Δήλωση [word] - [pdf] 

 

Β. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου (π.χ. εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού, ανέγερση οικοδομής κλπ):

vΑίτηση του φορέα ή ιδιώτη

οπογραφικό διάγραμμα κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές (με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 πλήρως εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ‘87), στο οποίο να σημειώνονται με ακρίβεια η θέση του γεωτεμαχίου σε σχέση με τα προστατευόμενα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (εις διπλούν)

vΑναλυτική τεχνική περιγραφή/έκθεση του έργου (εις διπλούν)

vΔιάγραμμα δόμησης του έργου  (εις διπλούν)

vΞυλότυπος θεμελίωσης οικοδομής (εις διπλούν)

vΦωτογραφική τεκμηρίωση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αν απαιτείται)

  • Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικών σχεδίων κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.
  • Στις περιπτώσεις διαβίβασης υποθέσεων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
  • Επισημαίνεται ότι για εργασίες επί ακινήτων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων πρέπει να προηγείται συνεννόηση των ενδιαφερόμενων με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

 

Γ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κατοχής αρχαίων:

vΑίτηση κατόχου - ειδικό έντυπο [word] - [pdf]  

vΦωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αίτηση θα υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον/την ενδιαφερόμενο/-η και ταυτόχρονα πρέπει να προσκομιστούν τα  

αρχαία αντικείμενα στην Εφορεία για φωτογράφηση και καταγραφή.

 

Δ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας παράδοσης αρχαίων:

vΔήλωση χορήγησης αμοιβής για παράδοση / υπόδειξη κινητών αρχαίων-ειδικό έντυπο  [word] - [pdf] 

vΠρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής κινητών αρχαίων-ειδικό έντυπο                               [word] - [pdf] 

vΦωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

Ε. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων ή χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) ή άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο:

vΑίτηση ενδιαφερόμενου/-ης στην οποία θα δηλώνεται αναλυτικά το θέμα της φωτογραφήσεως ή κινηματογραφήσεως ή ο κατάλογος των αιτούμενων εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου:

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα ελληνικών μουσείων, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book), ειδικό έντυπο: ελληνικά: [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα ελληνικών μουσείων, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) στο διαδίκτυο, ειδικό έντυπο: ελληνικά: [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους,  ειδικό έντυπο:  ελληνικά: [word] - [pdf- english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους,  ειδικό έντυπο:    ελληνικά:  [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

vΣτην περίπτωση που το υλικό της κινηματογράφησης κατά την προβολή του θα συνοδεύεται από λόγο, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση το σχετικό κείμενο.

vΜετά τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως ο/η ενδιαφερόμενος/-η θα πρέπει να προσκομίσει παράβολο καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του ΟΔΑΠ εφόσον αυτό απαιτείται.

 

ΣΤ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας μελέτης και φωτογραφήσεως:

vΑίτηση ενδιαφερόμενου/-ης στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης και φωτογραφήσεως και ο σκοπός της μελέτης.

 

Ζ. Δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:

vΑίτηση ενδιαφερομένου/-ης

vΔύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας για την πρώτη φορά έκδοσης του δελτίου και μία φωτογραφία σε περίπτωση ανανέωσης

vΠιστοποιητικό ή αποδεικτικό τίτλου ή ιδιότητας

vTo παλαιότερο δελτίο σε περίπτωση ανανέωσης

 

Η. Δικαιολογητικά για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείου, αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, μουσείου:

Όπως αναφέρονται στο ειδικό έντυπο της αίτησης    [word] - [pdf] 

 

Θ. Δικαιολογητικά για ανιχνευτές μετάλλου (υποβολή μόνο σε ψηφιακή μορφή):

 

 

Θ.1. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου:

1.      Αίτηση [word] - [pdf]

2.      Βεβαίωση/σεις εγγραφής ανιχνευτή/τών

3.      Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου/ης

4.      Ευκρινή φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας συνοδών

5.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ποινικής δίωξης ενδιαφερόμενου/ης [word] - [pdf]

6.      Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη ποινικής δίωξης συνοδών [word] - [pdf]

7.      Αριθμημένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με προσαρτημένους επί αυτών πίνακες συντεταγμένων συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 [πρότυπο]

 

Θ.2. Δικαιολογητικά για ανανέωση λήξασας άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου:

1.      Αίτηση [word] - [pdf]

2.      Βεβαίωση/σεις εγγραφής ανιχνευτή/τών

3.      Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου/ης

4.      Ευκρινή φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας συνοδών

5.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ποινικής δίωξης ενδιαφερόμενου/ης [word] - [pdf]

6.      Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη ποινικής δίωξης συνοδών [word] - [pdf]

7.      Λήξασα Απόφαση της ΔΤΠΠΑ

8.      Αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με προσαρτημένους επί αυτών πίνακες συντεταγμένων συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87, όπως συνοδεύουν την ανωτέρω Απόφαση της ΔΤΠΠΑ

9.      Πρωτοκολλημένη έγγραφη αναφορά/υπεύθυνη δήλωση με τους συνημμένους χάρτες με τα αποτελέσματα της ανίχνευσης αναφορικά με την λήξασα άδεια

 

Friday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων