Αιτήσεις - Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αταξινόμητα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Υπεύθυνη Δήλωση 

Αίτηση προς Εφορεία Αρχαιοτήτων

Αίτηση για την Προσωρινή παραχώρηση χρήσης Μνημείου, Αρχαιολογικού Χώρου, Ιστορικού Τόπου, Μουσείου 

 

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου:

vΑίτηση του φορέα ή ιδιώτη

vΠλήρες τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 πλήρως εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ‘87

vΤεχνική περιγραφή του έργου εις διπλούν

 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας οικοδομήσεως επί ή πλησίον αρχαίων

vΑίτηση φορέα ή ιδιώτη

vΠλήρες τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 ή απόσπασμα σχεδίου πόλεως

vΔιάγραμμα δόμησης εις διπλούν

vΞυλότυπος θεμελίωσης εις διπλούν

(σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικών σχεδίων κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων)

 

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κατοχής αρχαίων:

vΑίτηση του κατόχου στην οποία θα αναγράφεται ο τρόπος που περιήλθε στην κατοχή του το αρχαίο

(μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί το αντικείμενο στην Εφορεία για φωτογράφιση και καταγραφή)

vΦωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας παράδοσης αρχαίων:

vΔήλωση χορήγησης αμοιβής για παράδοση / υπόδειξη κινητών αρχαίων

vΠρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής κινητών αρχαίων

 

5. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων ή χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book):

vΑίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται αναλυτικά το θέμα της φωτογραφήσεως ή κινηματογραφήσεως ή ο κατάλογος των αιτούμενων εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου

vΣτην περίπτωση που το υλικό της κινηματογράφησης κατά την προβολή του θα συνοδεύεται από λόγο, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση το σχετικό κείμενο

vΜετά τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει παράβολο καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του ΟΔΑΠ εφόσον αυτό απαιτείται

 

6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας μελέτης και φωτογραφήσεως:

vΑίτηση ενδιαφερόμενου στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης και φωτογραφήσεως και ο σκοπός της μελέτης

 

7. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:

vΑίτηση ενδιαφερομένου

vΔύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

vΠιστοποιητικό ή αποδεικτικό τίτλου ή ιδιότητας

 

8. Απαραίτητα δικαιολογητικά για λειτουργία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας:

vΈγγραφο αιτήματος

vΑναλυτικής τεχνική περιγραφή του αντικειμένου

vΤοπογραφικό διάγραμμα κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο οποίο να σημειώνονται με ακρίβεια η θέση της κεραίας και των συνοδών εγκαταστάσεων σε σχέση με τα προστατευόμενα μνημεία

vΦωτογραφική τεκμηρίωση σε ψηφιακή μορφή

Wednesday the 26th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων