Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αταξινόμητα
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022

 

Α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση:

1. Αίτηση [word] - [pdf

2. Υπεύθυνη Δήλωση [word] - [pdf] 

 

Β. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου (π.χ. εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού, ανέγερση οικοδομής κλπ):

vΑίτηση του φορέα ή ιδιώτη

οπογραφικό διάγραμμα κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές (με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 πλήρως εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ‘87), στο οποίο να σημειώνονται με ακρίβεια η θέση του γεωτεμαχίου σε σχέση με τα προστατευόμενα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (εις διπλούν)

vΑναλυτική τεχνική περιγραφή/έκθεση του έργου (εις διπλούν)

vΔιάγραμμα δόμησης του έργου  (εις διπλούν)

vΞυλότυπος θεμελίωσης οικοδομής (εις διπλούν)

vΦωτογραφική τεκμηρίωση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αν απαιτείται)

  • Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικών σχεδίων κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.
  • Στις περιπτώσεις διαβίβασης υποθέσεων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Γ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κατοχής αρχαίων:

vΑίτηση κατόχου-ειδικό έντυπο [word] - [pdf]  

vΦωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αίτηση θα υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον/την ενδιαφερόμενο/-η και ταυτόχρονα πρέπει να προσκομιστούν τα  

αρχαία αντικείμενα στην Εφορεία για φωτογράφηση και καταγραφή.

 

Δ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας παράδοσης αρχαίων:

vΔήλωση χορήγησης αμοιβής για παράδοση / υπόδειξη κινητών αρχαίων-ειδικό έντυπο  [word] - [pdf] 

vΠρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής κινητών αρχαίων-ειδικό έντυπο                               [word] - [pdf] 

vΦωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

Ε. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων ή χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) ή άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο:

vΑίτηση ενδιαφερόμενου/-ης στην οποία θα δηλώνεται αναλυτικά το θέμα της φωτογραφήσεως ή κινηματογραφήσεως ή ο κατάλογος των αιτούμενων εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου:

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα ελληνικών μουσείων, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book), ειδικό έντυπο: ελληνικά: [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα ελληνικών μουσείων, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) στο διαδίκτυο, ειδικό έντυπο: ελληνικά: [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους,  ειδικό έντυπο:  ελληνικά: [word] - [pdf- english: [word] - [pdf]

-Αίτηση για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους,  ειδικό έντυπο:    ελληνικά:  [word] - [pdf] - english: [word] - [pdf]

vΣτην περίπτωση που το υλικό της κινηματογράφησης κατά την προβολή του θα συνοδεύεται από λόγο, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση το σχετικό κείμενο.

vΜετά τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως ο/η ενδιαφερόμενος/-η θα πρέπει να προσκομίσει παράβολο καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του ΟΔΑΠ εφόσον αυτό απαιτείται.

 

ΣΤ. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας μελέτης και φωτογραφήσεως:

vΑίτηση ενδιαφερόμενου/-ης στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης και φωτογραφήσεως και ο σκοπός της μελέτης.

 

Ζ. Δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:

vΑίτηση ενδιαφερομένου/-ης

vΔύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας για την πρώτη φορά έκδοσης του δελτίου και μία φωτογραφία σε περίπτωση ανανέωσης

vΠιστοποιητικό ή αποδεικτικό τίτλου ή ιδιότητας

vTo παλαιότερο δελτίο σε περίπτωση ανανέωσης

 

Η. Δικαιολογητικά για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείου, αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, μουσείου:

Όπως αναφέρονται στο ειδικό έντυπο της αίτησης    [word] - [pdf] 

 

Saturday the 2nd. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων