ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

  

 

Το πρόγραμμα αφορά στους μαθητές της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Η Εφορεία έχει εκδώσει εκπαιδευτικό φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει έντυπο για τον εκπαιδευτικό και για το μαθητή.
Ο φάκελος αναφέρεται στα αρχαιολογικά ευρήματα Μυκηναϊκής Εποχής, τα οποία εκτίθενται στις προθήκες Μυκηναϊκής περιόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, το οποίο αποσκοπεί στην εμπέδωση της διδακτικής ύλης και στη γνωριμία με την τοπική ιστορία.
Ο εκπαιδευτικός, μέσω του βιβλίου του δασκάλου, έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την ιστορία της Γ΄Δημοτικού, της οποίας η Διδακτική ύλη εμπεριέχει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Εξάλλου, και μέσω του βιβλίου του μαθητή, το οποίο περιλαμβάνει ένα σχετικό με την περίοδο και την περιοχή παραμύθι, ο μαθητής αντιλαμβάνεται καλύτερα τον αρχαίο κόσμο.Τέλος, με την επίσκεψη στο Μουσείο, εμπεδώνει, μέσα από τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες, την ιστορία και βιώνει πληρέστερα την καθημερινότητα των αρχαίων.

Αν και το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει χωρίς τη μεσολάβηση αρχαιολόγου-ξεναγού και το υλικό του διατίθεται στους διαδάσκοντες, εφ΄όσον ζητηθεί, ώστε να το χρησιμοποιήσουν ως έναυσμα για τη μετάδοση γνώσεων, η Εφορεία στηρίζει την επίσκεψη με την παρουσία του καθοδηγητή-αρχαιολόγου, υπό τον όρο ότι υπάρχει προειδοποίηση.

Ο φάκελος του προγράμματος κατατίθεται στη Διεύθυνση του οικείου Δημοτικού Σχολείου για να χρησιμοποιηθεί και τις επόμενες χρονιές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Τον καιρό των Μυκηναίων στη Φθιώτιδα", στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ, ξεκίνησε από τις αρχές του 1999.
Κατά την πειραματική εφαρμογή του, εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με την ΙΔ΄ΕΠΚΑ και έλαβαν το σχετικό φάκελο με το έντυπο του μαθητή και του δασκάλου. Σε αυτή τη φάση μοιράστηκαν, επίσης, έγχρωμες φωτοτυπίες του δοκιμίου-παραμυθιού, το οποίο εμπεριέχεται στο βιβλίο του μαθητή, και έγχρωμα φωτοαντίγραφα της εικονογράφησης του βιβλίου προκειμένου να μυηθούν τα παιδιά στην ατμόσφαιρα της εποχής.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται συνεχώς, περιοδικά, κατά τη σχολική περίοδο, με την καθοδήγηση ενός αρχαιολόγου και μετά από σχετική ειδοποίηση του επιβλέποντα δασκάλου προς την Εφορεία μια εβδομάδα-τουλάχιστον-εκ των προτέρων.
Τα παιδιά οδηγούνται στην αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας, όπου εκτίθενται τα ευρήματα της σχετικής με το αντικείμενο του Προγράμματος περιόδου.
Με ερωτήσεις, συσχετισμούς των αρχαίων αντικειμένων με τα σημερινά και αναγωγές στη γνωστή διδακτική ύλη ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στη συμμετοχή και στην παρακολούθηση.

Πέραν των προτεινόμενων στο βιβλίο του μαθητή δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνονται κατά την επίσκεψη στο Μουσείο ή μετά από αυτή, ανατίθενται -συμπληρωματικά- δημιουργικές εργασίες (μιμήσεις αρχαίων αντικειμένων από πλαστελίνη, κατασκευή κοσμημάτων με χαρτοκολλητική με βάση τα εκθέματα του Μουσείου κ.α.), οι οποίες διασκεδάζουν και ξεκουράζουν τους μαθητές, ενώ ο περιβάλλων χώρος λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης.

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων