3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ ‘ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ημερίδες-Συνέδρια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

                              Λαμία 16 Ιουλίου 2018

 

 

Γ ‘ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας

 

Έκδοση Πρακτικών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την συμμετοχή σας στις εργασίες του συμποσίου και σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των πρακτικών, παρακαλούμε να αποστείλετε το κείμενο της ανακοίνωσής σας (προφορική ή επιτοίχια), σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή μέσω e-mail) έως 31 Δεκεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση symedrio.efafeu@culture.grΤα πρακτικά προβλέπονται να εκδοθούν εντός του 2019 σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό εισηγήσεων, το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες (PalatinoLinotype 12, διάστιχο 1.5) μαζί με τις σημειώσεις (PalatinoLinotype 10, διάστιχο 1) και ο αριθμός φωτογραφιών, σχεδίων, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων τις δέκα (10). Η βιβλιογραφία και η περίληψη δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο των δέκα (10) σελίδων. Η περίληψη, στα αγγλικά ή ελληνικά, στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, δεν θα υπερβαίνει την μισή σελίδα. Στη βιβλιογραφία, τα ονόματα των συγγραφέων θα γράφονται με πεζά γράμματα, οι τίτλοι των βιβλίων, των περιοδικών, των συλλογικών τόμων και των πρακτικών θα εμφανίζονται με πλάγια (italics).

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε πρόγραμμα MSWORD. Το εικονογραφικό υλικό θα υποβληθεί σε ξεχωριστά αρχεία, σε tiff ή jpg, ανάλυση κατ’ελάχιστον 300dpi, RGBή CMYK. Τα σχέδια να σταλούν σε αρχεία tiffκαι σε ανάλυση κατ’ελάχιστον 1200dpi, blackandwhiteή greyscale. Η αρίθμηση σχεδίων, φωτογραφιών, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων πρέπει να είναι ενιαία (π.χ. εικ. ή fig.) και οι υπότιτλοι της εικονογράφησης να υποβληθούν σε ιδιαίτερο αρχείο. Όλες οι εικόνες εκτυπώνονται ασπρόμαυρες, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός έγχρωμων εικόνων, μπορεί να εκτυπωθεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο στην τεκμηρίωση του άρθρου.

Οι υποσημειώσεις-παραπομπές να είναι υποσέλιδες (Γραμματοσειρά: PalatinoLinotype 10, διάστιχο 1), σε συνεχή αραβική αρίθμηση και να ακολουθούν το σύστημα Harvard (επώνυμο συγγραφέα, έτος έκδοσης, αριθμός σελίδας, εικόνας ή πίνακα). Οι πολλαπλές παραπομπές να παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης και να διαχωρίζονται με τελεία (π.χ. Μυλωνάς 1975. Mountjoy 1981, 73. Dakoronia 2006, 483-504). Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται κατάλογος βιβλιογραφίας/συντομογραφιών. Στις μονογραφίες, τα Πρακτικά Συνεδρίων και τους τιμητικούς τόμους να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης. Για περιοδικές εκδόσεις και σειρές παρακαλούμε να ακολουθείται ο τύπος συντομογράφησης του AJA(http://www.ajaonline.org/submissions/abbreviations).

 

Γενικές τυπογραφικές οδηγίες

 • Τα σημεία στίξης πρέπει να ακολουθούνται από μόνο διάστημα.
 • Οι τίτλοι να γράφονται με κεφαλαία και το όνομα του συγγραφέως με μικρά.
 • Οι συντομογραφίες να γράφονται όπως στα παραδείγματα: π.Χ., αι., πρβλ., βλ., κ.ε., κλπ., κ.ά., σελ., ό.π., μ., εκ., etal., op.cit., c.f. e.g., m., cm.
 • Να μην υπάρχει διάστημα ανάμεσα στον αριθμό και στην μονάδα μέτρησης (π.χ. 2μ, 10εκ).
 • Στα ελληνόγλωσσα κείμενα αντί των ibidem, idem, eadem, να χρησιμοποιούνται λέξεις όπως π.χ. αυτόθι σελ. 130 ή ο ίδιος, η ίδια, στο ίδιο (με πλάγια γράμματα).
 • Εάν για κάποιον συγγραφέα υπάρχουν περισσότερες της μίας δημοσιεύσεις στο ίδιο έτος, θα πρέπει οι παραπομπές να γίνονται με τα γράμματα α,β,γ, κλπ. (π.χ. 2010α, 2010β, 2010γ).
 • Μετά τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων μπαίνουν τελείες και τα γράμματα διαχωρίζονται με ένα διάστημα (π.χ. P. A. Mountjoyή C. W. Blegen)
 • Οι συλλογικές μελέτες αναφέρονται με παύλα ανάμεσα στα ονόματα των συγγραφέων (π.χ PophamSackettThemelis 1979-1980), ενώ με κόμμα να διαχωρίζεται η ημερομηνία από τον αριθμό σελίδας (π.χ. Coldstream 1976, 345).

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών

Μονογραφία: Frizell Β. S. 1980, An Early Mycenaean Settlement at Asine. The Late Helladic IIB-IIIA1 Pottery, Göteborg.

Άρθρασεπεριοδικά: Trotter Μ. – Gleser G. C. 1958, A re-evaluation of stature based on measurements of stature taken during life and of long bones after death. American
Journal of Physical Anthropology
16, 79-123.

French E. B. 1969, Α Group of Late Helladic IIIB2 Pottery from Mycenae, BSA 64, 71-93.

Άρθρασετόμους: Zerner C. 1993, New Perspectives on Trade in the Middle and Early Helladic Periods on the Mainland, στο C. Zerner, Ρ. Zerner, J. Winder (επιμ.), Wace and Blegen, Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age, Amsterdam, 39-56.

Felten F. 2003, Νέες ανασκαφές στην Αίγινα-Κολώνα, στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επιμ.), Αργοσαρωνικός. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 Ιουνίου 1998, Α΄, Αθήνα, 17-22.

 


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους της έκδοσης των πρακτικών: Δρ Ευθυμία Καράντζαλη (ekarantzali@culture.gr) και Δρ Πέτρο Κουνούκλα (pkounouklas@culture.gr) ή απ’ ευθείας στο e-mail του Συνεδρίου synedrio.efafeu@culture.gr .

 

 

                                         Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

                                                     Ευθυμία Καράντζαλη

                                           Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων

                                                    Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

 

 

 

 

 

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS

 

GENERAL DIRECTΟRΑΤΕ OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE

 

EPHORATE OF ANTIQUITIES OF FTHIOTIDA AND EVRYTANIA

 

 

3rd CIRCULAR

 

                                                                       

 

                                                                                                             Lamia, 16 July 2018

 

 

 

3rd INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM THE PERIPHERY OF THE MYCENEAN WORLD: Recent discoveries and research results

 

 

 

 

 

Proceedings Publication

 

 

 

 

 

Dear Colleagues,

 

  

 

Thank you for participating in the colloquium. We would like to inform you that in order to publish the proceedings, we would like to ask you to send us the text of your presentation (oral or poster), in an electronic form (CD or via e-mail) by December 31st 2018, in the electronic address Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . The proceedings are expected to be published within 2019 in both digital and printed form.

 

 

 

Given the great number of presentations, the text should not exceed 10 pages (Palatino Linotype, line space 1.5) including the notes (Palatino Linotype 10, line space 1) and the number of illustrations, plans, charts and graphics should not be more than ten (10). The bibliography and the abstract are not included in the ten (10) pages limit. The abstract, either in English or in Greek, should not exceed half a page. In the bibliography, the names of the authors should be written in lowercase, the titles of the books, journals, edited work and proceedings should be written in italics.

 

 

 

The texts should be submitted in MS WORD form. The illustrations should be submitted in separate documents, in tiff or jpeg form, 300dpi minimum quality, RGB or CMYK. The plans should be sent in tiff archives bearing a minimum 1200 dpi, black and white or grey scale quality. The numbering of plans, photographs, charts, diagrams should be uniform (e.g. εικ. or fig.) and the captions of the illustrations should be submitted in a separate archive. All the pictures are printed in black and white scale while a limited number of coloured pictures can be printed when this is deemed essential for the validity of the article.

 

 

 

The footnotes-references should be placed in the footer (Font:Palatino Linotype 10, line space 1), in linear Arabic numbering and should follow the Harvard system (author’s surname, year of publication, page/figure or chart number). Multiple references should be presented according to the year of publication and have to be separated with a full stop (e.g. Μυλωνάς 1975. Mountjoy 1981,73. Dakoronia 2006,483-504). In the end of the text, there should be a list of the bibliography/abbreviations. In monographs, Conference Proceedings and honorary volumes, the place and the year of publication has to be included. For journal publications and series, should be adopted the AJA type of abbreviations. (http://www.ajaonline.org/submissions/abbreviations)

 

 

 

General layout instructions

 

 • Punctuation marks should be followed by a single space
 • Headings should be capitalized and the name of the author should be in lowercase.
 • Abbreviations should be written as in the examples:π.Χ., αι., πρβλ., βλ., κ.ε., κλπ., κ.ά., σελ., ό.π., μ., εκ., etal. op.cit., c.f. e.g., m., cm.
 • There should be no space between the number and the measurement units (e.g. 2m, 10cm)
 • In the Greek texts, ibidem, idem, eadem should be replaced with words such as αυτόθισελ. 130 or οίδιος, ηίδια, στοίδιο (in italics).
 • If an author has more than one publications within the same year, the references should be made with the letters a,b,c etc. (e.g. 2010a, 2010b,2010c).
 • After the initials of the author’s name, full stops should be used and the letters should be separated with a single space (e.g. P. A. Mountjoy or C. W. Blegen)
 • Collective studies are referred to with hyphens separating the names of the authors (e.g. Popham - Sacket – Themelis 1979-1980) while the date and the page number should be separated using a comma (e.g. Coldstream 1976, 345)

 

 

 

Examples of Bibliography

 

Monograph: Frizell Β. S. 1980, An Early Mycenaean Settlement at Asine. The Late Helladic IIB-IIIA1 Pottery, Göteborg.

 

 

 

Articles in Journals: Trotter Μ. – Gleser G. C. 1958, A re-evaluation of stature based on measurements of stature taken during life and of long bones after death. American
Journal of Physical Anthropology
16, 79-123.

 

 

 

French E. B. 1969, Α Group of Late Helladic IIIB2 Pottery from Mycenae, BSA 64, 71-93.

 

 

 

Articles in Volumes: Zerner C. 1993, New Perspectives on Trade in the Middle and Early Helladic Periods on the Mainland, στο C. Zerner, Ρ. Zerner, J. Winder (επιμ.), Wace and Blegen, Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age, Amsterdam, 39-56.

 

FeltenF. 2003, Νέες ανασκαφές στην Αίγινα-Κολώνα, στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επιμ.), Αργοσαρωνικός. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 Ιουνίου 1998, Α΄, Αθήνα, 17-22.

 

 

 


If you would like any kind of clarification, you may contact the people in charge of the publication of the proceedings: Dr. Efthymia Karantzali ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) and Dr. Petros Kounouklas ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) or directly contact us through the Colloquium e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

 

 

 

 

                                                 On behalf of the organizational committee,

 

 

 

                                             Efthymia Karantzali

 

Director of the Ephorate of Antiquities

 

of Fthiotida and Evrytania

 

 

 

Tuesday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων