Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ 

Για το λόγο αυτό κλείνει για το κοινό στις 7 Ιουνίου 2023 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ θα παραμείνει ο  αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου Λαμίας με ελεύθερη είσοδο. 

 Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και την ιστορική διαδρομή της διαμέσου των αιώνων. Μετά την παρέλευση σχεδόν 30 ετών, από την εποχή που άνοιξαν για το κοινό οι αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας, θεωρείται αναγκαία η επανέκθεση και ο εκσυγχρονισμός του Μουσείου. 

Το έργο, «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», ενταγμένο στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» με συνολικό προϋπολογισμό 958.500,00€, υλοποιείται με δυο υποέργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων. 

 

Με την υλοποίηση του έργου δημιουργείται εισαγωγική ενότητα και καθοδηγείται σαφώς ο επισκέπτης στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου, επιτυγχάνεται η αναδιάρθρωση και ο εμπλουτισμός του εκθεσιακού υλικού με καινοτομική παρουσίαση και διατηρώντας τους κύριους νοηματικούς άξονες της υφιστάμενης έκθεσης (=ταφικοί τόποι/νεκροταφεία, ιεροί τόποι/ιερά, οικισμοί/οικίες). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ομαλά οι νέες ειδικές θεματικές ενότητες στη χρονολογική αφήγηση, επιτυγχάνεται η καλύτερη αναγνωσιμότητα των θεματικών ενοτήτων, μέσω του περιορισμού ομοειδών αντικειμένων, επανασχεδιάζεται και συμπληρώνεται το πληροφοριακό και ερμηνευτικό υλικό. 

Ο νέος εκθεσιακός εξοπλισμός θα αποτελείται από νέες προθήκες έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, από βάσεις - βάθρα για ασφαλή τοποθέτηση αρχαίων αντικειμένων, από εκθεσιακές κατασκευές, βάσεις εποπτικού υλικού διαφόρων μεγεθών, κατασκευές ανάρτησης εποπτικού υλικού, εκθεσιακά ταμπλό και μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων, επενδύσεις των τοίχων, μίας ειδικής κατασκευής του χρονολογίου του προθαλάμου, μίας ειδικής κατασκευής με την κάτοψη των εκθεσιακών χώρων, κ.λ.π. 

Το έργο περιλαμβάνει τον ριζικό εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού φωτισμού ανάδειξης, τόσο του γενικού σκηνογραφικού, όσο και αυτού εντός των προθηκών καθώς και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων προθηκών. 

Ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης κλιματισμού (Θέρμανση-Ψύξη) στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και οι τεχνικές βελτιώσεις για την αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης και της ηλεκτρικής υποστήριξής της θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας θα ενημερώνει σταδιακά για την εξέλιξη των εργασιών, με δελτία τύπου που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Friday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων