Καλώς Ήρθατε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Η ενασχόλησή της καλύπτει χρονολογικά όλες τις φάσεις της προϊστορίας, της αρχαίας, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας. 

 

Η Εφορεία ασκεί εποπτεία σε θέματα της περιφέρειάς της που έχουν σχέση με την αποκάλυψη, φύλαξη και προστασία των αρχαιοτήτων, την αποθήκευση, φύλαξη και έκθεση των κινητών αρχαίων στα μουσεία, τη συντήρηση, αναστήλωση, αποκατάσταση, μελέτη των μνημείων και της δημοσίευσής τους (Π.Δ. 16/1980, ΦΕΚ 8/Α΄/16-1-1980). Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί, κατά τα τελευταία έτη, στις μεγάλης έκτασης σωστικές ανασκαφές, οι οποίες έχουν προκύψει με αφορμή την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων, στις μουσειακές εργασίες και στις επανεκθέσεις, στην αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων, καθώς και στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ο τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων ορίζεται από το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α΄/5-8-91) και από το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α΄/04-03-2019).  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας ασκεί εποπτεία και διεκπεραιώνει όλα τα ζητήματα, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας (Νόμος 4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς", ΦΕΚ 220/Α΄/19-11-2021), τα οποία καλύπτουν τους εξής τομείς:

  1. Ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα, κυρίως με αφορμή εκσκαπτικές εργασίες για την ανέγερση οικοδομών ή κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
  2. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων με καθαρισμούς, περιφράξεις ή μικρής κλίμακας αναστηλώσεις.
  3. Κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων, θεσμοθετήσεις ζωνών προστασίας, απαλλοτριώσεις.
  4. Μελέτη, αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων.
  5. Συντήρηση, καταγραφή, φωτογράφιση και δημοσίευση αρχαιοτήτων. 
  6. Εκθέσεις-Επανεκθέσεις Μουσείων (Αρχαιολογικά Μουσεία Λαμίας και Αταλάντης, Αρχαιολογική Συλλογή Τιθορέας, Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας), οργάνωση περιοδικών εκθέσεων. 
  7. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
  8. Διοργάνωση Συνεδρίων.
  9. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
  10. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Συμβούλια.

 

Προϊσταμένη της ΕΦΑ Φθιώτιδος & Ευρυτανίας

Ευθυμία Καράντζαλη, Δρ. Αρχαιολόγος

                               

Tuesday the 18th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων